نمونه مدال های توزیع شده در بازیهای جهانی ۲۰۱۹ ابوظبی که از طرف کمیته برگزاری بازیها بصورت فریم زیبا توسط پست دریافت شد. مدال ها از مقام اول تا هشتم و یادبود شرکت در بازیها میباشد. این کار ارزنده در دفتر المپیک ویژه ایران نگهداری خواهد شد.

در المپیک ویژه علاوه بر طلا، نقره و برنز ورزشکاران تا مقام هشتم مدال خواهند گرفت. و در بعضی بازیها بقیه شرکت کنندگان یابود بازیها را خواهند گرفت.

آرم بازیها
فهرست